Ved den gamle turnhallen

Elsker sammensetningen av alle slags blomstersorter som er i Sandnes sentrum nå for tiden. Slik som på bildene under.

Rundkjøringen ved Esso                                 Ved Sandvedparken

Reklamer